Nieuw! Untermensch met Overgewicht / molblog 31 jan 2012

Een groot deel van de huisartsen wil dat verzekeraars obese mensen straffen met hogere premies, meldt 'Arts & Auto'. Ook rokers mogen achteraan de wachtlijst. Ongelijke behandeling als Leitmotiv, waar gaat dat toe leiden? Een prachtig moment voor onze verzekeraars om het solidariteitsbeginsel te agenderen.


Mensen in bepaalde wijken leven ongezonder dan mensen in andere wijken. Woont u in een Obees ghetto of heeft u veel fijnstof in de wijk? Dan betaalt u tariefklasse 3. Op basis van je postcode kun je ziektekosten prima indelen naar risico. Dat gebeurt al bij auto's. Niks aan de hand toch? Natuurlijk moeten mensen die alcohol drinken achteraan de wachtlijsten. Tenzij het werkende drinkers zijn, want die leveren meer rendement op dan blauwe knoop bejaarden. Mensen die roken gaan veel meer premie betalen. Maar ook minder pensioenkosten: omdat ze korter leven kosten ze minder.

Kunnen we meteen die privacywetgeving eens aanpassen. De bonuskaart van de Albert Heijn koppelen aan je bonus/obesus polis. GSM-gegevens die verklappen dat je elke week bij de snackbar bent geweest, staan in je patiëntendossier. Als je met je auto naar je werk gaat maakt je premie een opwaartse beweging. (Tenzij je huisarts bent, want dan heb je een auto nodig. En een gereserveerde parkeerplek).

Hobbysporters worden daarna aangepakt: die kosten jaarlijks €380 miljoen aan directe medische kosten en € 870 miljoen aan ziekteverzuim. Als je willens en wetens je lichaam blesseert, neem je maar je eigen vakantiedagen op en verder mag je achteraan de wachtlijst plaatsnemen. Van hier is het nog maar een kleine stap naar de volgende fase. Als je ouders je als foetus niet preventief hebben gescreend en je krijgt een dure ziekte, ben je het kind van de rekening. Had je maar geaborteerd moeten worden! 

Dat is een beetje gezondheidszorg van de toekomst, als we de menslievende visie van 40% van onze huisartsen en 50% van de specialisten consequent doortrekken. U leest het goed: we hebben het niet over de ethiek van een door angst geregeerde PVV’er, maar over het wereldbeeld van duizenden Nederlandse medici: "Keihard straffen, die vetzakken! Laat ze kreperen, minderwaardige, tweederangs burgers zijn het!"

Aan de werkelijk oorzaken van obesitas wordt voorbij gegaan: het gebrek aan goed onderwijs over voeding, onleesbare etikettering met schijngezondheidslogo's, snackautomaten in scholen en bussen toelaten, kinderen met speelgoed naar de McDonalds lokken. Wat vinden die huisartsen daar eigenlijk van? Mijn buurman is een jonge arts. Hij was stomverbaasd dat er maar twee weken in zijn opleiding aan kennis over goede voeding wordt besteed, de belangrijkste manier om welvaartsziekten te voorkomen. Op de Medische Faculteit leer je hoe je mensen beter moet maken. Het voorkomen van ziekte staat niet op de lesagenda. Geschiedenis en ethiek kennelijk ook niet. 

Uiteindelijk komt dat allemaal op hun eigen bord terug. We kennen medisch specialisten die hun kinderen een paar keer per week pizza en patat laten eten. Ook die kinderen, tot obees leven veroordeeld door hun ouders, komen straks achteraan de wachtlijst. Dat zal ze leren!

Het is te hopen dat verzekeraars, na alle woekerpolissen en ander bedrog, inmiddels aan enige ethische reflectie hebben gedaan. En dat ze collectief en expliciet stelling nemen tegen de dubieuze ethiek van onze huisartsen. Dat zou nog eens een sterke zet zijn.

De verzekeringsbranche, voortgekomen uit de solidariteitsgedachte, zou deze commerciële variant op de unter -en übermensch radicaal moeten afwijzen. Het zou misschien een mooi begin kunnen zijn van het herstel in het vertrouwen in de sector. Maatschappelijk verantwoord verzekeren = gelijke monniken, gelijke kappen. Die dikke monnik een premieboete geven helpt niet, houdt-ie nog minder geld over voor gezond eten. Voor de grote gedragsverandering die nodig is om onze gezondheidscrisis effectief aan te pakken, is slimmer beleid nodig. En graag ook iets ethischer dan 40% van de huisartsen aangeeft. Verzekeraars der Lage Landen, verenigt U!

Scato van Opstall
creatieve oplossingen voor communicatie, strategie & innovatie
(en co-auteur van Keet Smakelijk)